ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. H0:  μ = 9,2 met σ = 0,3
H1:  μ > 9,2
meting:  X = 9,6
overschrijdingskans  normalcdf(9.6, 1099, 9.2, 0.3) = 0,091
Dat is meer dan α  (= 0,05)  dus  H0  aannemen:  zij mag NIET concluderen dat de temperatuur hoger is geworden.
       
2. H0:  μ = 2,4 met σ = 0,4
H1:  μ < 2,4   (hij overdrijft dus de lengte is kleiner)
meting:  X
overschrijdingskans  normalcdf(0, X, 2.4, 0.4) = 0,10
Y1 = normalcdf(0, X, 2.4, 0.4)
Y2 = 0,10
intersect geeft  X = 1,89
Bij lengtes kleiner dan 1,89 mag ik concluderen dat hij overdrijft.
       
3. H0:  μ = 130 met σ = 9,6
H1:  μ > 130
meting:  X = 144
overschrijdingskans  normalcdf(144, 1099, 130, 9.6) = 00,072
Dat is meer dan α  (= 0,05)  dus  H0  aannemen:  ik mag NIET concluderen dat de bloeddruk hoger is.
       
4. H0:  μ = 29,2 met σ = 1,8
H1:  μ ≠ 29,2
dit is een tweezijdige toets, dus je moet vergelijken met 0,5α = 0,025

Y1 = normalcdf(0, X, 20.2, 1.8)
Y2 = 0,025
intersect geeft X = 16,7
ook even ver aan de andere kant van het midden (29,2) ligt een grens:  die is 41,7

Dus voor gewichten onder 16,7 en boven 41,7 mag je concluderen dat Amerikaanse mussen een ander gewicht hebben dan Europese.
       
5. H0:  μ = 30, een σ = 1
H1:  μ < 30
De meting is 28.
Vanwege de continu´teitscorrectie moet je rekenen met X < 28,5
overschrijdingskans is normalcdf(0, 28.5, 30, 1) = 0,0668
Dat is groter dan α (= 0,05) dus H0 aannemen:  ik mag NIET concluderen dat het gemiddeld aantal balletjes in de Unox-blikken kleiner is dan 30
       
6. H0:  μ = 50, een σ = 12  (het heeft niet geholpen)
H1:  μ < 50  (het heeft geholpen)
De meting is 33.
overschrijdingskans is normalcdf(0, 33, 50, 12) = 0,0,078
Dat is groter dan α (= 0,05) dus H0 aannemen:  je mag NIET concluderen dat het nieuwe controlesysteem geholpen heeft.
       
7. H0:  μ = 17,2  en  σ = 4,1  (wel van Hamilton)
H1:  μ ≠ 17,2   (niet van Hamilton)
De meting is 24, en dat is meer dan het gemiddelde
vanwege de continu´teitscorrectie wordt dit  X > 23,5
overschrijdingskans  normalcdf(23.5, 1099, 17.2, 4.1) = 0,0622
Dat is groter dan 0,5α  (= 0,025) dus H0 aannemen:  men heeft NIET voldoende reden te twijfelen aan het auteurschap van Hamilton
       
       

ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)