© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. De kans op 20 of meer wordt met de continuïteitscorrectie  P(X > 19,5)
Y1 = normalcdf(19.5, 1099, 11.4, X)
Y2 = 0,245
intersect geeft  X = σ = 11,7
Dat is meer dan het gemiddelde, en dat betekent dat de klokvorm ook voor een groot deel voor negatieve aantallen sigaretten bestaat. Dat kan natuurlijk niet, dus dit kan geen normale verdeling zijn.
       
2. a. μ = 1703
σ = 52
Het aantal is een geheel getal dus je moet de continuïteitscorrectie toepassen.
P(X ≥ 1650) wordt nu  P(X > 1649,5)
Normalcdf(1649.5, 1099, 1703, 52) = 0,8482
       
  b. Het gaat om  P(X ≥ G)
Met de continuïteitscorrectiue geeft dat  P(X > G-0,5)
normalcdf(X-0.5, 1099 , 1703, 52) = 0,97
Voer in de GR in Y1 = normalcdf(X - 0.5, 1099, 1703, 52)
Kijk bij TABLE wanneer dat voor het eerst groter dan 0,97 is.
Dat geeft X = 1605
       
  c. Voor de som van 4 cartridges geldt
μ = 4  • 6828 = 27312
σ = 23 • √4 = 46
Het gaat om P(X > 27250)
ook hier moet je weer de continuïteitscorrectie toepassen, want dit aantal is een geheel getal.
dat wordt P(X > 27250,5)
normalcdf(27250.5, 1099 , 27312, 46) = 0,9094
       
3. a. L1 = 0, 1, 2, 3, 4
L2 = 0.014,   0.139,   0.381,  0.363,   0,102
stat - calc - 1Var stats (L1, L2)  geeft  σ = 0,898
       
  b. Voor de som van 10 lessen geldt  μ = 10 • 2,4 = 24  en σ = 0,9√10
P(X = 20) = normalcdf(19.5, 20.5, 24, 0.9√10) =  0,0525
       
4. voor de som van meerdere metingen geldt  σsom = σ√n
in dit geval σ7 = 0,119 • √7 = 0,315.

de prijs is in gehele centen, dus je moet een continuïteitscorrectie uitvoeren:   P(X < 29,80) = P(X < 29,795)
normalcdf(0, 29,795, 30, 0.315) = 0,26
       
5. a. Meer dan 28 wordt met de continuïteitscorrectie  X > 28,5
normalcdf(28.5, 1099, 23, 4) = 0,0846
       
  b. Voor het verschil V van beide groepen (Nederland - Finland) geldt:
μV = 23 - 18 = 5
σV = 42 + 32 = 25  dus  σV = 5
In de Finse groep zitten minder leerlingen als V > 0
normalcdf(0, 1099, 5, 5) = 0,8413
       
6. a. binompdf(6, 0.47, 4) = 0,2056  
       
  b. L1 = 0, 1, 2, ...
L2 = 0.02,  0.12, ...
stat - calc - 1Var-Stats geeft dan  σ = 1,211445418...

√(np(1 - p)) = √(6 • 0,47 • 0,53) = 1,2225383...

Dat scheelt  0,011...
       
  c. De afwijking van de A-baby's de ene kant op is precies gelijk aan de afwijking van de niet-A baby's de andere kant op. Dus zal de gemiddelde (kwadratische) afwijking van beiden gelijk zijn.

OF

aan de formule  √(np(1 - p))  zie je dat er hetzelfde uitkomt als je p door 1-p vervangt.
       
7. a. de scores zijn discreet dus een score van minstens  550 betekent bij een normale verdeling  X ³  549,5
normalcdf(549.5, 1099 ,  541, 76) = 0,4555  dus dat is 45,55%
       
  b. de scores zijn discreet dus een score van 590 of lager betekent bij een normale verdeling  X  £  590,5
normalcdf(0, 590.5, 549, X) = 0,75
Y1 = normalcdf(0, 590.5, 549, X)
Y2 = 0,75
intersect geeft  X =
s = 61,53
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)