© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. normalcdf(-1099 , 500, 510, 4) = 0,0062 dus het betreft 0,62% van de zakken.
       
  b. Voor de som T van vijf zakken geldt:
μT = 5 • 510 = 2550
σT2 = σ12 + σ22+ ... + σ52 = 16 + 16 + ... + 16 = 5•16 = 80  dus σT = √80 
(dat kan ook direct met de √n -wet trouwens)
normalcdf(-1099 , 2525 , 2550 , Ö80) = 0,0026
       
2. a. kans dat één beschuit meer dan 7,5 gram weegt is  normalcdf(7.5,  10000..., 8.0, 0.6) = 0,7977
de kans dat alle 13 beschuit meer wegen is dan  0,797713 ≈ 0,053
       
  b. het totale gewicht van 10 beschuiten is ook normaal verdeeld met gemiddelde 10 • 10,7 = 107 en standaardafwijking  0,9 • √10 ≈ 2,846
De kans op een totaalgewicht minder dan 100 gram is dan  normalcdf(0, 100, 107, 2.846) ≈ 0,00695
voor gewone beschuiten was deze kans 0,032
Dus bij gewone beschuiten is de kans het grootst.
       
3. a. Voor één glas bier is de kans op minder dan 175:  normalcdf(0, 175, 180, 15,5) = 0,3735
Het aantal glazen met minder dan 175 is binomiaal verdeeld met n = 12 en p = 0,3735
P(X ≤ 2) = binomcdf(12, 0.3735, 2) = 0,12
       
  b. Het gemiddelde is 12 • 180 = 2160,  en 90 minder is dus 2070
normalcdf(0, 2070, 2160, 15,5 • √12)  = 0,05
       
4. a. normalcdf(76, 1099, 75, 0.5) = 0,02285
0,02285 • 300000 = 6825 flessen
       
  b. μ = 74 + 75 = 149
σ2 = 0,52 + 0,62 = 0,61  dus  σ = √0,61
normalcdf(150, 1099, 149, √0,61) = 0,1002
       
  c. μ = 74 + X
σ = √0,61
normalcdf(0, 148, X + 74, √0,61) = 0,01
intersect geeft  X= 75,82
Hij moet de vulmachine afstellen op minstens 75,82 cl.
       
5. a. voor het totaal van 4 volwassenen geldt:  μ = 4 • 72 = 288  en  σ = 8 • √4 = 16
normalcdf(320, 1099, 288, 16) = 0,0228
       
  b. voor het totaal van 3 volwassenen geldt  μ = 3 • 72 = 216  en  σ = 8√3
dat mag nu niet meer dan 320 - 80 = 240 zijn.
normalcdf(240, 1099, 216, 8√3) = 0,0416
de lift zal dus vaker weigeren.
       
  c.  μ = 3 • 72 + 2 • 40 = 296  en  σ2 = 82 + 82 + 82 + 52 + 52 = 242  dus  σ = √242
normalcdf(320, 1099, 296, √242) = 0,0614
       
6. Dat zal in de buurt van de 98/99 schakels zijn.

voor de totale lengte van 99 schakels geldt  L = 99 • 0,503 = 49,797 cm en  σL = 0,04 • √99
normalcdf(49, 50, 49.797, 0.04 • √99) = 0,6723  dus  67,23% is goed

voor de totale lengte van 98 schakels geldt  L = 98 • 0,503 = 49,294  en  σL = 0,04 • √98
normalcdf(49, 50, 49.294, 0.04√98) = 0,7337  dus  73,37% is goed

Hij kan het best 98 schakels nemen.
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)