h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. Invoeren in de GR (L1 de klassenmiddens en L2 de frequenties) en dan calc - 1-var stats (L1, L2) geeft:
μ = 8125,41  en  σ = 77,77. Daarmee zijn de volgende verwachte frequenties te berekenen:
       
 
gewicht in grammen frequentie verwachte frequentie (O - E)2/E
7900-7950 5 3,71 0,45
7950-8000 12 15,10 0,64
8000-8050 43 41,13 0,09
8050-8100 76 75,12 0,01
8100-8150 92 92,03 0,00
8150-8200 75 75,61 0,00
8200-8250 47 41,67 0,68
8250-8300 8 15,40 3,55
8300-8350 7 3,81 2,67
       
  De laatste kolom optellen geeft  χ2 = 8,09
χ2 verdeling met 9 - 1 - 2 = 6 vrijheidsgraden en  α = 0,05 geeft een grenswaarde van 12,6
Conclusie:  dit is wel een normale verdeling.
       
2. Het betreft een onderzoek over 7 + 14 + 20 + 13 + 8 + 2 + 1 = 65 dagen.
Er waren dus 65 8 = 520 examens.
Geslaagd zijn er 1 7 + 2 14 + ... + 6 2 + 7 1 = 206
We schatten de kans op succes daarom in op  206/520 = 0,396
Dat geeft de volgende tabel
       
 
aantal geslaagden frequentie (O) verwachte frequentie (E) (O - E)2/E
0 0 1,15 1,15
1 7 6,04 0,15
2 14 13,86 0,00
3 20 18,17 0,18
4 13 14,89 0,24
5 8 7,81 0,00
6 2 2,56 0,12
7 1 0,48 0,53
8 0 0,04 0,04
       
  De laatste kolom optellen geeft  χ2 = 2,41
χ2 verdeling met 9 - 1 - 1 = 7 vrijheidsgraden en  α = 0,01 geeft een grenswaarde van 18,5
Conclusie:  dit is wel een binomiale verdeling
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)