© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. de getallen variëren van 733 tot 1241 en het zijn  60 gegevens.
als je er 6-10 klassen wilt maken zou je bijv. kunnen kiezen voor
700-800  en  800-900  en 900 - 1000 en 1000 - 1100  en 1100 - 1200 en 1200 - 1300
dat geeft deze frequentietabel:
       
   
klasse [700, 800〉 [800, 900〉 [900, 1000〉 [1000, 1100〉 [1100, 1200〉 [1200,1300〉
aantal 5 9 18 14 8 6
       
    dat geeft het volgende histogram:
       
   

       
  b. de getallen variëren van 12,8 tot 25,6 en het zijn  er 30
12-14 en 14-16 en 16-18 en 18-20 en 20-22 en 22-24 en 24-26 zou 7 klassen geven.
Dat geeft deze frequentietabel:
       
   
klasse [12 , 14〉 [14 , 16〉 [16 , 18〉 [18 , 20〉 [20 , 22〉 [22 , 24〉 [24 , 26〉
aantal 2 3 5 6 6 5 3
       
    Dat geeft het volgende histogram:  
       
   

       
2. Maak bijv. een klassenindeling:   [3.0 , 4.0〉  en  [4.0, 5.0〉  enz.  Dat geeft 7 klassen.
Dit wordt dan de frequentietabel:
       
 
klasse [3.0 , 4.0〉 [4.0 , 5.0〉 [5.0 , 6.0〉 [6.0 , 7.0〉 [7.0 , 8.0〉 [8.0 , 9.0〉 [9.0 , 10.0〉
aantal 24 43 39 85 110 34 8
       
  Dat geeft het volgende histogram:
       
 

       
3.   Dat wordt deze tabel:  
   
maand jan-feb mrt-apr mei-jun
aantal 27 24 21
       
    En dat geeft het histogram hiernaast.

       
4. B is het in ieder geval niet.
Al het B zou zijn zijn alle roze staafjes opgesplitst in twee groenen.
het tweede roze staafje van links zou gelijk zijn aan het 3e en 4e groene van links samengenomen.
het derde roze staafje van links zou helgelijk zijn aan het 5e en 6e groene staafje van links samengenomen.
Maar die koppeltjes van groene samengenomen-staafjes zijn ongeveer gelijk, en dat zijn die twee roze staafjes zeker niet!
Dus B valt af.

A en C hebben ongeveer dezelfde vorm dus zouden beiden kunnen.
Hier zijn juist twee roze staafjes samengenomen om één nieuw staafje (blauw of rood) te geven.
het grootste verschil zit aan de rechterkant.
De laatste 2 roze staafjes zijn samen ongeveer dubbel zo groot als de twee daarvoor.
Dat is bij C ook zo:  bij A is dat één na laatste staafje rechts te hoog.

Kortom:  Het is C
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)