© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. a. Nederland geboosterd 56,5% van 17440000 is  9853600
In ziekenhuis geboosterd:  1,5% van 1028 is 15 mensen
Dat is 0,00015 %

Nederland ongevaccineerd 14% van 17440000 is 2441600
In ziekenhuis ongevaccineerd:  56% van 1028 is 576 mensen
Dat is 0,024%  

De kans is  0,024/0,00015 = 160 keer zo groot.
       
  b.  
    het interval is  [0.304 ; 0.696] ,    (dus tussen de 30,4% en 69,6%).
       
  c. 35 is één standaardafwijking onder het gemiddelde
Dat is dan 84% erboven 
       
  d. Bij grotere en kleinere waarden zijn er meer metingen, in het  midden minder.
Dat is bij een normale verdeling juist andersom.
       
  e. Die aan de bovenkant van de rode lijn:
   
       
2. a. L1 = 3000, 5000, 7000, ….
L2 = 96, 144, 251,  …
1-Var-stats geeft   gemiddelde  9364  en  standaardafwijking 2811
       
  b. Door de klassenindeling is niet meer bekend hoe de metingen binnen zo'n klasse verdeeld zijn.
       
  c.            
    Het betrouwbaarheidsinterval is  [9223; 9577] 
       
  d.

 

HBO 

Universiteit 

Vcp

 

aantal

cum%

aantal

cum%

 

2000 -< 4000

42

4,2

71

7,1

2,9

4000 -< 6000

96

13,8

243

31,4

17,6

6000 -< 8000

144

28,2

346

66,0

37,8

8000 -< 10000

251

53,3

102

76,2

22,9

10000 -< 12000

332

86,5

81

84,3

2,2

12000 -< 14000

103

96,8

60

90,3

6,5

14000 -< 16000

22

99,0

47

95,0

4,0

16000 -< 18000

10

100 

50

100

0

       
    Max Vcp is 37,8%
Dat is tussen 20 en 40 dus het verschil is middelmatig
       
3. a.

 

Nederland

Andere Landen

 

Militair

4320

1182

5502

Niet-Militair

31645

8737

40382

totaal

35965

9919

 

       
    gebruik deze gegevens uit de tabel
    phi = 0,001
    phi < 0,4 dus het verschil is klein 
       
  b.

Totale leeftijd:  32,0 * 4320 + 44,5 * 31645 + 39,9 * 1182 + 41,6 * 8737 = 1957063,5
Totaal aantal deelnemers  4320 + 31645 + 1182 + 8737 = 45884
Gemiddelde leeftijd:    1957063,5/45884 = 42,65 jaar

       
  c.

Dat zit tussen  m + 2s en  m - s
Daartussen zit   34 + 34 + 13,5 = 81,5%

       
  d. E = (39,9 - 32,0)/(0,5(6,0 + 5,1)) =  1,42
Dat is groter dan 0,8 dus het verschil is GROOT
       
4. a. p = 131/1568 = 0,0835 

2
√(0,0835 • 0,9615/131) =  0,048

Het interval is dan  [0.035  ;   0.132] 
       
  b.

De onderzoeker meet steeds aan het zelfde kruispunt dus zal veel auto's vaker meegeteld hebben (die daar vaker in de week langskomen).

       
  c. 6500 bij ongeval waarvan 27% elektrisch zijn 1755 auto's
8,8 miljoen auto's waarvan 9% elektrisch zijn 792000 auto's
Dat is dus 0,22% 
       
  d. Het midden moet bij 60,2 liggen dus dat is A, B of C
De totale breedte is ongeveer 3s = 6,9  dus dat is B
       
  e. L1 = de getallen
STAT-CALC -1VarStats  geeft  s = 2,283
       
  f. 2 • 2,3/√20 = 1,03
Het interval is dan  [62.67  ;  64.73] 
       
5. a.

Kopenhagen hoort bij een normale verdeling want die is symmetrisch 
De ander heeft een top aan de rechterkant dus die is Linksscheef.

       
  b. Meet de afstanden tussen beide grafieken 
Die is het grootst bij 14 of 16
°C
MaxVcp  is iets meer dan 60% 
?
Het verschil is GROOT 
       
  c.

       
    De boxen overlappen niet dus het verschil is GROOT
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)