© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. a. 95% ligt tussen  μ - 2σ  en μ + 2σ
dus  μ - 2σ = 4,0  en  μ + 2σ = 5,3
die 1,3 verschil is dus 4σ
dus σ = 1,3/4 = 0,325
       
  b. Omdat je de standaardafwijking weet moet je hier de effectgrootte E berekenen.
De gemiddeldes zijn  9,8 en 8,8, en de standaardafwijkingen zijn 0,6.
Invullen in de formule:  E = (9,8 - 8,8)/(0,5(0,6 + 0,6)) = 1,0/0,6 = 1,6...
Dat is meer dan 0,8 dus het verschil is GROOT.
       
2. We hebben een gemiddelde en een standaarddeviatie, dus de effectgrootte kan worden berekend.
E = (766 - 713)/0,5(301 + 385) =  0,1545...
Dat is kleiner dan 0,4 dus het effect is gering
De stelling wordt dus NIET ondersteund door de gegevens uit de tabel.
       
3. a. De boxen van juli en augustus overlappen elkaar.
De mediaan van augustus ligt buiten de box van juli
Het verschil is dus middelmatig
De uitspraak is dus onjuist.
       
  b. Het maximum van februari is kleiner dan het minimum van april
Als alle metingen van februari dus kleiner zijn dan die van april, dan zal het gemiddelde ook kleiner zijn.
De uitspraak is dus juist.
       
4. De effectgrootte moet worden bepaald: 
E = (37,29 - 29,39)/(0,5 • (1,04 + 1,04)) = 7,745
Dat is groter dan 0,8 dus het verschil is groot.
       
5. Effectgrootte:  E = 0,9/(0,5 • (6,0 + 6,2)) = 0,147
Dat is kleiner dan 0,4 dus het verschil is gering.
       
6. Bereken Maxvcp, dus maak een tabel met de cumulatieve percentages:
 
  leerlingen
cum %
ouders
cum %
verschil
zeer oneens 1 2 1
oneens 2 5 3
zowel eens als oneens 9 17 8
eens 58 62 4
zeer eens 100 100 0
  om een minstens middelmatig verschil te krijgen moet Maxvcp meer dan 20% zijn.
dat moet gebeuren door ouders van "eens" naar ""zowel eens als oneens" te verplaatsen.
de 17% moet gelijk worden aan meer dan 29%  (verschil van meer dan 20%)
Dus moet er meer dan 12% verplaatst worden
12% van 500 is 60 ouders.
Er moeten minstens 61 verplaatst worden.
       
7. a. Het midden bij 234    ?
De vorm hetzelfde als de normale verdeling van de 14-16 jarigen 
       
   

       
  b. 206 en 226 is het gemiddelde en het gemiddelde plus tweemaal de standaardafwijking   ?
Daartussen zit 47,5% 
       
  c.
    Het verschil is dus groot
       
  d. 234 ± 20/√1415 = 234 ± 1,06
    Het interval is  [232.94  ;  235.06] 
       
8. a. Baflo want daar is de afstand tussen de uitersten het grootst
       
  b. Uithuizen want daar is de box het grootst
       
  c. Winsum en Uithuizermeeden want dat zijn de enige twee waarbij beide medianen in de box van de ander vallen.
       
  d. Uithuizen.
Waar de boxplot smal is, is het histogram hoog want daar moeten evenveel metingen (25%) in een smaller gebied.
       
9. a.

Kijktijd
(in seconden)

aantal bezoekers

 

Rimmel London

cum

cum%

Maxfactor

cum

cum%

Verschil

0 - < 5

834

834

21,4

68

68

1,4

20,0

5 - < 10

821

1655

42,6

156

224

4,6

38,0

10 - < 15

764

2419

62,2

294

518

10,7

51,5

15 - < 20

732

3151

81,1

481

999

20,7

60,4

20 - < 30

535

3686

94,8

1430

2429

50,2

44,6

30 - < 40

132

3818

98,2

1412

3841

79,4

18,8

40 - < 50

45

3863

99,4

764

4605

95,2

4,2

50 - 60

24

3887

100

231

4836

100

0

       
    Het verschil is groot  (60,4%).
       
  b. rechtsscheef (de staart zit aan de rechterkant)
       
  c. STAT-EDIT
?L1 = 2,5 - 7,5 - 12,5 - ….
L2 = 68 - 156 - 294 - ….
STAT-CALC -1VAR STATS geeft  gemiddelde 30,1 standaardafwijking 11,9                                                                                                                                       
?
16% bij  x - s = 18,2  kan kloppen met de tabel.
84% bij  x +
s = 42,0  kan kloppen met de tabel
       
10. a. Nominaal; er is geen natuurlijke volgorde.
       
  b.

 

meisjes

jongens

totaal

België

456

621

1077

Nederland

832

460

1292

totaal

1288

1081

2369

       
     
    Dat zit tussen -0,4 en -0,2 dus het verschil is middelmatig
       
  c.   
    Dat is groter dan 0,8 dus het verschil is groot.
       
  d. A en B hebben beiden een gemiddelde van ongeveer 65  (C en D niet).
A heeft standaardafwijking ongeveer 20 (bij 45 ongeveer 16%). 
(B heeft ongeveer standaardafwijking 5).
A is de juiste.
       
  e.
       
    De boxen overlappen
De mediaan van D valt net buiten de box van S
Het verschil is dus middelmatig
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)