© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.      
       
2.      
       
3. het gaat hier om twee groepen (havo-vwo) met twee eigenschappen  (wel gerookt - niet gerookt)
Dus je moet phi gebruiken.
Dus je moet een kruistabel maken:
 
  havo vwo totaal
wel gerookt 410 261 671
niet gerookt 1395 1383 2778
totaal 1805 1644 3449
       
 
  Dat ligt tussen  -0,2 en 0,2 dus het verschil is gering.
       
4.

 

geopereerd

wel niet totaal
zorginfectie
opgelopen
wel 1286 3408 4694
niet 31378 59227 90605
totaal 32664 62635 95299
       
 
  Dat ligt tussen  -0,2 en 0,2 dus het verschil is gering.
       
5. Voor de berekening van phi moet je een 2x2 tabel hebben. Die zou je kunnen maken door de eerste twee rijden en de laatste twee rijen samen te nemen:
       
 
Spijt na het doen van een aankoop
  jongens meisjes  
nooit/zelden/meestal niet 81% = 486 69% = 414 900
meestal wel/vaak/altijd 19% = 114 31% = 186 300
  600 600  
       
  dat geeft  phi = (486 • 186 - 114 • 414)/√(900 • 600 • 600 • 300) = 43200/311769 = 0,138...
Dat is kleiner dan 0,2 dus het verschil is gering.
       
6. Met zeer stedelijk en niet stedelijk blijft dit van de tabel over:
 

mate van
stedelijkheid

aantal
respondenten
wel sociale
overlast
geen sociale
overlast
zeer sterk 25222 4590 20632
niet 19482 1052 18430
  Zet de totalen erbij:
 

mate van
stedelijkheid

wel sociale
overlast
geen sociale
overlast
 
zeer sterk 4590 20632 25222
niet 1052 18430 19482
  5642 39062  
       
  phi = (4590 • 18430 - 1052 • 20632)/√(25222 • 19482 • 5642 • 39062)
= 6288836/329079106,1
= 0,019
Dat ligt tussen -0,2 en 0,2 dus het verschil is gering.
       
7. Deze tabel blijft dan over voor de periode 1701 - 1750 :
       
 
  handtekening merk totaal
mannen 530 80 610
vrouwen 103 83 186
totaal 633 163 796
       
  bereken de phi-coλfficiλnt:
phi = (530 • 83 - 103 • 80)/√(633 • 163 • 610 • 186) = 35750/108197 = 0,330...
Dat betekent dat het verschil middelmatig is.
       
8. Maak een kruistabel:
 
  HAVO VWO tot
wel lid 1188 981 2169
geen lid 424 233 657
tot 1612 1214  
  phi = (1188 · 233)/ √(1612 · 1214 · 2169 · 657) =  -0,08...
Het verschil is dus gering.
       
9. maak een kruistabel:
 
  1998 2004 totaal
wel inbraak 74 23 97
geen inbraak 3363 1433 4796
totaal 3437 1456  
  phi = √(74 · 1433 - 23 · 3363)/(3437 · 1456 · 97 · 4796)) = 0,018...
Dat ligt tussen -0,2 en 0,2 dus het verschil is  gering.
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)