© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. eerste cijfer 4 mogelijkheden
tweede cijfer 4 mogelijkheden
volgende 5 cijfers:  99999 - 9999 = 90000 mogelijkheden
laatste 2 cijfers:  00 tm 99 = 100 mogelijkheden
in totaal geeft dat  4 • 4 • 90000 • 100 = 144000000 mogelijkheden.
       
2. a. Voor de kleuren van de gekleurde ringen zijn er 8 • 8 = 64 mogelijkheden.
Voor de plaats van de metalen ring zijn er 4 mogelijkheden
In totaal geeft dat 64 • 4 = 256 mogelijkheden.
       
  b. Voor de plaats van de zilverkleurige ring zijn er 6 mogelijkheden.
Voor de kleuren van de vijf gekleurde ringen zijn er 8 • 8 • 8 • 8 • 8 = 32768 mogelijkheden
Voor de plaats van de vlag zijn er 5 mogelijkheden.
In totaal geeft dat  6 • 32768 • 5 = 983040 mogelijkheden.
       
3. Er zijn 38 = 6561 getallen te maken, dus zij schrijft 8 • 6561 = 52488 cijfers op.
Een derde deel zal 3 zijn, dus dat zijn 17496 drieλn.
       
4. a. Het aantal mogelijkheden is 3 • 3 • 3 • ... = 3x
Y1 = 3^X
Y2 = 5000000
intersect geeft 14,04...
Dus er moeten minstens 15 vlakken zijn.
       
  b. V = 1 geeft  M = 31 = 3
V = 2 geeft M = 32 = 9
van 3 naar 9 is geen verdubbeling.
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)