h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. Het hulpvlak (een mogelijk hulpvlak) is steeds rood gekleurd
De snijlijn van vlak en hulpvlak is groen
Het snijpunt is S.
Soms is het blauwe vlak eerst wat groter gemaakt.
       
  a.
       
  b.  
       
  c. AD  is evenwijdig aan  BC
       
  d.  
       
  e.  
       
  f.  
       
  g.  
       
  h.  
       
  i.  
       
2. Als de snijlijn evenwijdig is aan l, en de snijlijn ligt in vlak V, dan is l ook evenwijdig aan V en hebben de lijn l en vlak V helemaal geen snijpunt.
       
3.

       
  P is het snijpunt van LC met het rechtervlak van de kubus (als dat door zou lopen)
Het groene deel is het verlichte deel.
       
4. Dat punt is het snijpunt van TB met vlak PQRS
Dat is het punt V hiernaast

       
5. Het is de lijn door M en door het snijpunt van vlak MGC met lijn BN.

Teken hulpvlak HFBD
Dat geeft als snijlijn de groene lijn.
MS is de gevraagde lijn.

       
6. Teken vlak MKB = ABKL
P is het snijpunt van RS met dat vlak.

MP snijdt RS en ook BK (want hij ligt in het zelfde vlak als BK)

       
7. Neem hulpvlak TBC.
De snijlijn van TBC en ADT is de lijn door T evenwijdig aan BC.

Het gezochte snijpunt is S.

       
8. Teken het snijpunt S van vlak ACG met PF.
De gezochte lijn is AS.

Die snijdt GC omdat beiden in vlak ACGS liggen.

       
9. Het snijpunt van ABGH en EP is punt S (het rode vlak is hulpvlak)

AS snijdt EP en ook AH.

       
10. Hulpvlak ABGH
Snijlijn de groene lijn.

Het snijpunt S is het snijpunt van de blauwe en de groene lijn (denk erom dat de blauwe lijn AG is (en niet AF))

       
11. teken de projecties T en R van Q en S op het grondvlak.
P is het snijpunt van QS en TR.
Het gevraagde punt is het snijpunt van PD met AB.

       
12.

       
  Vergroot vlak DFP tot DFPQ (PQ evenwijdig aan DF)
Hulpvlak EGCA
De snijlijn is de groene lijn.
Het gezocht punt is S.
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)