© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. sin2(2t)  ?=?   2•2sin2(t) - (2sin2(t) )2
(2sintcost)2   ?=?   4sin2t - 4sin4t 
4sin2t • cos2t   ?=?   4sin2t - 4sin4t 
4sin2t • (1 - sin2t)   ?=?   4sin2t - 4sin4t 
4sin2t - 4sin4t   ?=?  4sin2t - 4sin4t 
q.e.d.
       
2. x = 2t - 4
2t = x + 4
t = 1/2x + 2

y = t2 + t = (1/2x + 2)2 + (1/2x + 2)
y = 1/4x2 + 2x + 4 + 1/2x + 2
y = 1/4x2 + 21/2x + 6
       
3. sin(3t)   ?=?   3sint - 4sin3t
sin(2t + t)  ?=?   3sint - 4sin3t
sin2tcost + cos2tsin?=?   3sint - 4sin3t
2sintcost • cost + (1 - 2sin2t)• sint  ?=?   3sint - 4sin3t
2sintcos2t + sint - 2sin3t  ?=?   3sint - 4sin3t
2sint(1 - sin2t) + sint - 2sin3t  ?=?   3sint - 4sin3t
2sint - 2sin3t + sint - 2sin3t  ?=?   3sint - 4sin3t
3sint - 4sin3?=?   3sint - 4sin3t
q.e.d.
       
4. x = 3/(t - 1)
t - 1 = 3/x
t
= 1 + 3/x

y
= √t  = (1 + 3/x)
       
5. sin(2t)   ?=?    2sin2(t + 1/4π) - 1
2sintcost   ?=?  2(sintcos1/4π + costsin1/4π)2 - 1
2sintcost   ?=?  2(1/2sin2t + sintcost + 1/2cos2t) - 1       (want  sin1/4π = cos1/4π = √1/2)
2sintcost   ?=?  sin2t + 2sintcost + cos2t - 1
2sintcost   ?=?  1 + 2sintcost - 1
2sintcost   ?=?  2sintcost
q.e.d.
       
6.
  omdat x = cos2t  geldt dus  y = 4 - 4x 
  (je kunt hem ook plotten en de vergelijking raden, en dan het bewijs als hierboven leveren)
       
7. a. x' = cos(t - 0,25π) = 0
t - 0,25π = 1/2π ∨  t - 0,25π = 3/2π
t = 3/4π  ∨ t7/4π

y ' =  2cos2t = 0
2t = 1/2π + k2π    2t = 3/2π + k2π
t
= 1/4π + kπt = 3/4π + kπ

De keerpunten zijn t = 3/4π  en  t = 7/4π
Die hebben coördinaten  (1, -1)  en  (-1, -1)
       
  b. Neem de waarden tussen de keerpunten, dus  a = 3/4π  en  b = 7/4π
       
  c. Het lijkt een parabool met top (0, 1) dus q = 1
Die moet door bijv.  (1, -1) gaan  dus  -1 =  p • 12 + 1 en dat geeft  p = -2
Dat wordt dus   y = -2x2 + 1
       
  d. sin 2t   ?=?  -2(sin (t - 0,25π))2 + 1
sin 2t   ?=?  -2(sintcos(0,25π) - costsin(0,25π))2 + 1
sin 2t   ?=?  -2(1/2sin2t - 2sintcost1/2  + 1/2cos2t) + 1       want  cos(0,25π) = sin(0,25π) = √1/2
sin 2t   ?=?  -sin2t + 2sintcost - cos2t + 1
sin 2t   ?=?  -(sin2t + cos2t) + 2sintcost +  1
2sintcost   ?=?   -1 + 2sintcost + 1
2sintcost   ?=?   2sintcost
q.e.d.
       
8. Het lijkt de parabool y = 1/2x2 - 1

sin(2t - 1/2π)   ?=?  1/2(2sint)2 - 1

maar  sin(α - 1/2π) = -sin(1/2π - α) = -cosα, dus:

-cos2t   ?=?  2sin2t  - 1
cos2t   ?=?   1 - 2sin2t
q.e.d.
       
9. sin22t   ?=?   4sin2t - 4sin4t
(2sintcost)2  ?=?   4sin2t - 4sin4t
4sin2tcos2t  ?=?   4sin2t - 4sin4t
4sin2t (1 - sin2t)  ?=?   4sin2t - 4sin4t
4sin2t - 4sin4t  ?=?   4sin2t - 4sin4t
q.e.d.
       
10. a. sin2 2t   ?=?   1 - 4sin2(t - 0,25π) + 4sin4(t - 0,25π)
sin22t   ?=?  (1 - 2sin2(t - 1/4π))2
sin22t   ?=?  (1 - 2 • (sintcos1/4π - costsin1/4π)2 )2      want  sin(a - b) = sinacosb - cosasinb
sin22t   ?=?  (1 - 2 • (1/2sin2t - 2sintcost • 1/2 + 1/2cos2t))2     want  cos1/4π = sin1/4π = √1/2
sin22t   ?=?  (1 - (sin2t - 2sintcost + cos2t))2    
sin22t   ?=?  (1 - (1 - 2sintcost))2        want  sin2t + cos2t = 1
sin22t   ?=?  (2sintcost)2
sin22t   ?=?  sin22t
q.e.d.
       
  b.
       
  c. x'  = cos(t - 0,25π)
y ' = 4sin2tcos2t
v = √(x'2 + y'2)

Plot  Y1 = √((cos(X-0,25π)^2 + (4sin(2X)cos(2X))^2)
calc - maximum geeft dan  2,20 cm/s  (voor t = 1,17  en  t = 0,40)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)