© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. De toename op de schaal van Richter is 8,42 - 5,50 = 2,92
Elke toename van 1 betekent een factor 10 in de uitwijking.
Een toename van 2,92 betekent een factor  102,92 = 832
 
       
  b. laat A tien keer zo groot worden;
Rnieuw = log(10A/T) + 1,66 • log D + 3,30
Rnieuw = log10 +  log(1A/T) + 1,66 • log D + 3,30
Rnieuw = log10 + Roud
Rnieuw = Roud + 1
Het neemt inderdaad met 1 toe op de schaal van Richter.
 
       
  c. R = log(A/T) + 1,66 • log D + 3,30
A = 1000,  T = 20,  R = 8,42
8,42 = log(1000/20) + 1,66 • logD + 3,30
8,42 = 1,699 + 1,66logD + 3,30
1,66logD = 3,421
logD = 2,061
D = 102,061 = 115º
Dan is de afstand  115/360 • 40000 = 12782 km
 
       
  d.

8,42 = log(A/T) + 1,66 • log D + 3,30

5,12 - log(A/T) =1,66 • logD
1/1,66 • (5,12 - log(A/T) = logD
3,082 - 0,602log(A/T) = logD
D = 103,082 - 0,602log(A/T)
D = 103,082 • 10-0,602log(A/T)
D = 1214,33 • (10log(A/T))-0,602 
D = 1214,33 • (A/T)-0,602
D = 1214,33 • (T/A)0,602 
p = 1214,33  en  q = 0,60

 
       
2. a.
aantal weken hoogte in cm
2
4
6
8
10
12
36
98
170
228
251
255
 
       
    De toenames (Δh) zijn  62 en 72  en 58  en  23 en 4
Dat is allemaal verschillend dus de toename is niet lineair.

De factoren zijn   98/36 = 2,72  en  170/98 = 1,73  en  228/170 = 1,34  en  251/228 = 1,10 en 255/251 =1,02
Dat is allemaal verschillend dus de toename is niet exponentieel

Het is dus geen van beide.
       
  b.
aantal weken hoogte in cm F(t)
2
4
6
8
10
12
36
98
170
228
251
255
0,786
0,207
-0,296
-0,911
-1,700
-2,407
 

     
  c. Zie de figuur hiernaast. Het is een redelijk goede rechte lijn.
ΔF/Δt is achtereeenvolgens:
(0,786 - 0,207)/2 = -0,29
(-0,296 - 0,207)/2 = -0,25
(-0,911 - -0,296)/2 = -0,31
(-1,700 - - 0,911)/2 = -0,39
(-2,407 - - 1,700)/2 = -0,35
    Neem als hellinggetal ongeveer -0,3
Dan is de beginwaarde  ongeveer 1,4.
Een redelijke formule voor F is  F(t) = 1,4 - 0,3t
       
  d. log((256 - H)/H) = 1,4 - 0,3t
(256 - H)/H = 101,4 - 0,3t 
(256 - H)/H = 101,4 • 10-0,3t
(256 - H)/H = 25,12 • (10-0,3)t
(256 - H)/H = 25,12 • 0,501t
256 - H = H • 25,12 • 0,501t
256 = H + H • 25,12 • 0,501t
256 = H(1 + 25,12 • 0,501t)
     
       
3. a. log(10A) = log(10) + log(A)  = 1 + log(A)   want log(10) = 10log(10) = 1
Dat is dus één meer dan log(A)
       
  b. log(A) = M - 3
A = 10M - 3 = 10M  • 10-3 = 10M  • 0,001
       
4. a. 0,25 = 0,014 • 1,9b
17,857... = 1,9b
b = log(17,857...)/log(1,9) 4,5
       
  b. L = 94 geeft  G = 0,014 • 943,13 = 20990,27.... g
L = 10  geeft  G = 0,014 • 103,13 = 18,885...  g
Dat is  20990,27/18.885 = 1111,45 keer zo zwaar
afgerond op honderdtallen:  1100 keer zo zwaar.
       
  c. G = 0,014 • L3,13
log(G) = log(0,014 • L3,13)
log(G)  = log(0,014) + log(L3,13)
log(G) = -1,8538.. + 3,13 • log(L)

p = -1,85  en  q = 3,13

       
5. a. log(0,31) = -0,51
aflezen in de figuur:

T = 70 ºC
 
       
   

       
  b. T = 130  geeft  logp = 5,68 - 2120/403 = 5,68 - 5,26 = 0,42
dan is p = 100,42 = 2,6 bar
       
  c. logp - 5,68 = -2120/(273 + T)
273 + T =  -2120/(logp - 5,68)
T = -2120/(logp - 5,68) - 273
       
6. a. L =  1000000000/H  minuten  en dat is   1000000000/(60 • 24 • 365 • H)  jaren
L = 1902,6/H  jaren
Dus H = 1902,6/L en dat is ongeveer de gegeven formule.
       
  b. hamster:  (3, 450)  en  walvis:  (60, 25)
De factor tussen de hartslagen is  25/450 = 0,0556  en dat is  g57
g57 = 0,0556  geeft  g =  0,05561/57 = 0,950555 =  0,951

450 = b • 0,9505553   geeft  b = 450/0,9505553 = 524
       
  c. log(H) = log(520 • 0,95L) = log520 + L • log(0,95)
logH = 2,716 - 0,0223L
0,0223L = -log(H) + 2,716
L = -1/0,0223 • logH + 2,716/0,0223
L = -44,89 • log(H) + 121,92
a = -44,89  en  b = 121,92
       
7. a. aflezen:
de werkelijke levensverwachting is 79 jaar
de levensverwachting volgend de trendlijn is 87 jaar
dat scheelt  87 - 79 = 8 jaar
Dat is 8/87 • 100% = 9%
       
  b. log(L) = 0,084 • log(P)  + 1,509
log(L) = log(P0,084) +  1,509
log(L) = log(P0,084) + log(101,509)
log(L) = log(P0,084) + log(32,28)
log(L) = log(P0,084 • 32,28)
L = 32,28 • P0,0884
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)