h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. 16 + 2 1,8x = 34
2 1,8x = 18
1,8x = 9
x = log(9)/log(1,8) = 3,738
 
       
  b. 40 - 0,672x + 1 = 32 
0,672x + 1 = 8
2x + 1 = log(8)/log(0,67) = -5,192
2x = -6,192
x = -3,096 
 
       
  c. 2x + 4 2x = 18
2x + 4 + x = 18
22x + 4 = 18
2x + 4 = log(18)/log(2) = 4,170
2x = 0,170
x = 0,085
 
       
  d. 3 5x = 14 - 6 5x
3 5x + 6 5x = 14
9 5x = 14
5x = 1,556
x = log(1,556)/log(5) = 0,275
 
       
2. a. PQ is 100 km dus dat duurt  100/20 = 5 uur.
De wolk verliest elk uur 6% dus de groeifactor per uur is 0,94
y = 1200 0,945 = 880,7 liter is er nog in Q over
       
  b. 400 = 1200 0,94t
0,94t = 0,333
t = log(0,333)/log(0,94) = 17,75 uur
Dat is  20 17,75 = 355 km ten noorden van P.
       
3. a. 60 liter van de 1500 liter wordt schoongemaakt, dat is 60/1500 = 0,04 deel
Dus blijft  1 - 0,04 = 0,96ste deel elke keer over, en dat is de groeifactor.
       
  b. 0,01 = 0,1 0,96t
0,96t = 0,1
t = log(0,1)/log(0,96) = 56,4 uur
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)