© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
       
1 a. In een 24-toonssysteem geldt  g24 = 2  dus  g = 21/24 = 1,02930...
A = 440
volgende toon:     440 • 1,02930 = 452,89 Hz
volgende toon:  A# :  440 • 1,029302 = 466,16 Hz  precies zoals de gewone.
volgende toon =   440 • 1,029303 = 479,82 Hz
volgende toon:  B = 440 • 1,029304 = 493,88 Hz  precies zoals de gewone.
       
  b. In een 31-toonssysteem geldt  g31= 2  dus  g = 21/31 = 1,0226...
A = 440
Dat geeft vanaf de A omhoog de volgende 31  tonen (steeds vermenigvuldigen met 1,0226...)
       
   
A        

493,88
= B

             

587,32
= D

   
440 449,95 460,12 470,53 481,17 492,05 503,17 514,55 526,18 538,08 550,25 562,69 575,41 588,42 601,73 615,34
       
   
   

659,26
= E

                        A
629,25 643,48 658,03 672,91 688,12 703,68 719,59 735,86 752,50 769,52 786,92 804,71 822,91 841,51 860,54 880
       
    De tonen B, D, en E uit ons "oude" systeem worden het dichtst benaderd.
       
2. Tja, dat zul je toch echt zélf moeten doen....
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)