h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. In 5730 jaar halveert het, dus  g5730 = 0,5  dus  g = 0,51/5730 = 0,999879
       
2. gt = 0,01
0,999879t = 0,01
tlog(0,01)/log(0,999879) = 38069 jaar
       
3. t = 1000000000  geeft  g1000000000 = 0,9998791000000000 ≈ 0  geeft mijn GR.
log(0,9998791000000000) = 1000000000 log0,999879 ≈ -52553
Dus  0,9998791000000000 ≈ 10-52553
       
4. Stel de beginverhouding 1,21 10-12 

Als het doek uit 1260 komt, dan is het in 1988 dus 728 jaar oud.
De verhouding is dan   1,21 10-12 0,999879728 = 1,108 10-12 geweest

Als het doek uit 1390 komt, dan is het in 1988 dus 598 jaar oud.
De verhouding is dan 1,21 0,999879598 =  1,126 10-12

De verhouding zal tussen  1,108 10-12  en  1,126 10-12 hebben gelegen.
       
5. 0,637 10-12 = 1,21 10-12 0,999879t 
0,999879t = 0,526
t = log(0,526)/log(0,999879) = 5302 jaar oud
       
6. Als de beginwaarde  1,10 10-12 was, dan geldt:  0,85 10-12 = 1,10 10-12 0,999879t
0,999879t = 0,7727
t = log(0,7727)/log(0,999879) = 2131 jaar oud

Als de beginwaarde 1,15 120-12 was, dan geldt  0,85 10-12 = 1,15 10-12 0,999879t
0,999879t = 0,7391
t = log(0,7391)/log(0,999879) = 2498 jaar oud

De ouderdom zal tussen de 2131 en 2498 jaar oud liggen.
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)