h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. Als x naar min-oneindig gaat, gaat de y-waarde naar nul, dus de horizontale asymptoot is  y = 0 (de x-as)  aan de linkerkant.
       
  b. Als x naar  min-oneindig gaat, gaat 2 1,8x  naar nul, dus gaat y naar 5.
De horizontale asymptoot is  y = 5 aan de linkerkant.
 
       
  c. Als x naar  min-oneindig gaat, gaat 2 5x  naar nul, dus gaat y naar 4.
De horizontale asymptoot is  y = 4 aan de linkerkant.
 
       
  d. Als x naar oneindig gaat, wordt de teller ongeveer gelijk aan 2x  (die 3x is dan te verwaarlozen)
Dan staat er 2x/2x  en dat gaat naar 1.
De horizontale asymptoot is  y = 1 aan de rechterkant.
       
2. a. B = beginwaarde op de y-as is 3.
de grafiek gaat door (1,6) dus  6 = 3 g1  en dat geeft  g = 2
De formule is  y = 3 2x
 
       
  b. B = beginwaarde op de y-as is 1
de grafiek gaat door (3, 0.5)  dus  0,5 = 1 g3  ⇒  g = 0,51/3 = 0,8
De formule is  y = 0,8x
 
       
  c. B = beginwaarde op de y-as is 1,5
de grafiek gaat door (1, 6)  dus  6 = 0,5 g1 ⇒  g = 12
De formule is  y = 1,5 12x
 
       
3. De grafieken snijden elkaar  in (408, 2.571032)
Neem bijv.  window  Xmin = 400, Xmax = 420,  Ymin = 0 en Ymax = 1033

Verder snijden ze elkaar ook in  (-0.82, 1.03)  en  (0.84, 1.40)

f < g geldt voor  -0,82 < x < 0,84  en  x > 408 
       
4. Ze snijden elkaar uiteraard bij x = 5 en dat geeft snijpunt  (5, 55 = 3125)
Ze snijden elkaar ook bij x = 1,765  en dat geeft snijpunt  (1.765, 17,12)
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)