© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. 8,5 is het begingetal dus dat is de gemiddelde temperatuur op aarde in 1900
       
  b. 0,02 is de helling, dus de temperatuur stijgt elk jaar met 0,02 șC.
       
  c. 2014 is t = 114
invullen:  T = 8,50 + 0,02 • 114 = 10,78
Dit is dus 0,18șC lager dan de voorspelde waarde uit het model.
       
2. a. gewone personenauto:   K = 5a
vaste klant onder de 150 passages:  K = 3,8a

vaste klant boven de 150 passages:
Bij 150 passages zijn de losten  3,8 • 150 = €570   dus de grafiek gaat door  (150, 570)
vanaf dan kost het  3,05 per keer dus de helling wordt 3,05.
De lijn K = 3,05a + b  moet door (150, 570) gaan:
570 = 3,05 • 150 + b   ⇒  570 = 457,50 + b   ⇒  b = 112,50
Het is dus de lijn  K = 3,05 • a + 112,50
       
  b.

 
  c. Dat is zo als de verticale afstand tussen beide grafieken gelijk is aan 300
Dat is ongeveer bij  215 passages. Zie onderstaande figuur.
       
   

 
       
3. a. 4 extra stroken geven een toename van 93 - 21 = 72 cm dus per strook is dat 18 cm.
Z6 heeft dan breedte  93 + 18 = 111 cm.
       
  b. breedte:  b = 3 + 18n   (vanaf 3 cm is er n keer 18 bijgekomen)
hoogte:  30
Oppervlakte:   30(3 + 18n) = 90 + 540n
Dus a = 540 en b = 90
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)