h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a.
       
  b.
       
  c.
       
  d.
       
  e.
       
  f.
       
  g.
       
  h.  
       
  i.
       
  j.
       
  k.
       
  l.
       
2. voor x van de bovenkant naar nul gaat  1/x naar +∞
dan gaat  e1/x  ook naar oneindig,  en de hele limiet dus ook.

voor x van de onderkant naar nul gaat 1/x naar  -∞
dan gaat  e1/x  naar  nul.  
noem 1/x = p  dan gaat p naar -∞ als x van de onderkant naar nul gaat

 
       
  de afgeleide functie is:
 
  als x van de onderkant naar nul gaat, dan gaat  1/x naar -∞ 
noem weer p = 1/x  dan geeft dat voor de limiet:
 
  de ep  wint van beide machten van p dus de limiet is 0.
       
3. 0,5b = r sin(0,5φ)  dus  b =  2r sin0,5φ

a = rφ

a/b = φ/2sin0,5φ  =  0,5φ/sin0,5φ

Dat laatste gaat naar 1 als φ naar nul gaat (standaardlimiet)
Dus a/b gaat naar 1.
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)