h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.
PROGRAM MUNT
:  ClrHome
:  FnOff:  PlotsOff
:  18 → K
:  Input"Hoe vaak extra gooien?", N
:  0 →  Xmin : N + 20 → Xmax
:  0  → Ymin : 1 → Ymax 
:  "1/2" →  Y1
:  For (I, 1, N)
:      K + (randint(0, 1) = 1) →  K
:      Pt-On  (I+20, K/(I+20))
:  End

       
  De plot rechts is gemaakt met N = 100.
Je ziet dat op de lange duur het gemiddeld aantal toch weer netjes naar de 50% toe loopt.
       
2. Het totaal varieert van 4 tot en met 24    
     
 
PROGRAM DOBBEL 
:  ClrHome  : ClrAllLists
:  FnOff : PlotsOff
:  seq(X, X, 1, 24) → L1
:  24 → dim(L2)
:  Input"Hoeveel keer?", N
:  For (I, 1, N)
:     randint(1,6)  + randInt(1,6)
      + randint(1,6)  + randInt(1,6)  → X
:     L2(X) + 1 →  L2(X)
:  end
:  ClrHome
:  0 → Xmin: 25 → Xmax
:  0 Ymin : 2+max(L2) Ymax
:  Plot1(Histogram, L1, L2)
:  Dispgraph
:  Text(0, 55, "GEMIDDELDE:")
:  Text(8, 75, mean(L1, L2))
 

   

(deze screenshot was met N = 50)
 

3.
PROGRAM BOXPLOT
:  ClrHome:  ClrAllLists
:  FnOff:  PlotsOff
:  seq(X, X, 1, 18) → L1
:  18 → dim(L2)
:  For(I, 1, 100)
:       randint(1,6) + randint(1,6) +
:       randint(1,6) →  X
:       L2(X) + 1 →  L2(X)
:  end
:  ClrHome
:  0 → Xmin : 18 → Xmax
:  Plot1(Boxplot, L1, L2)
:  Dispgraph
       
4.
PROGRAM PLOT
:  ClrHome:  ClrDraw
:  PlotsOff
:  -10 → Xmin : 10 → Xmax
:  -10  →  Ymin :  10  → Ymax
:  Input "A?"", A
:  Input "B?", B
:  "A + B/X" → Y1
:  Dispgraph

dit is het resultaat voor A = 2 en B = 3

       
5.
PROGRAM  WOLK
:  ClrHome
:  Input"Hoeveel punten ?", N
:  ClrAllLists
:  For (I, 1, N)
:      100*rand → L1(I)
:      100*rand → L2(I)
:  End
:  0 → Xmin :  100 → Xmax
:  0 → Ymin :  100 → Ymax
:  Plot1(Scatter, L1, L2,  )
: Dispgraph

dit is het resultaat voor N = 200

       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)