h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. Y1 = 2X - 18
Y2 = 6X + 12
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -15 , Xmax = 10, Ymin = -50,  Ymax = 10

CALC - Intersect  levert  het snijpunt  (-7.5, -33)

       
  b. Y1 = √(X + 8)
Y2 = 1/(X^2)
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -10 , Xmax = 10, Ymin = -2,  Ymax = 10

CALC - Intersect 
levert  de snijpunten (-0.61, 2.72) en (0.58, 2.93)
       
  c. Y1 = 5 - X^2
Y2 = 2/(X-4)
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -6 , Xmax = 10, Ymin = -12,  Ymax =8

CALC - Intersect 
levert de snijpunten
(-2.31, -0.32) en (2.52, -1.35)  en  (3.79, -9.33)
       
  d. Y1 = 5 - 6X
Y2 = X^4+X^3-X^2
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -4 , Xmax = 3, Ymin = -10,  Ymax =30

CALC - Intersect 
levert de snijpunten  (-2.58, 20.48) en (0.77, 0.21)
       
  e. Pas op! Er zijn 2 snijpunten. Het eerste zie je in de linkerfiguur, met
window  Xmin = -4, Xmax = 4, Ymin = -5, Ymax = 5
Het snijpunt daar is (1.14, 1.96)

Maar verder naar rechts snijden de grafieken elkaar nog een keer.
Rechts heeft window  Xmin = 20, Xmax = 30, Ymin = 0, Ymax = 50000000
Dat geeft snijpunt  (28.49, 18783688)
       
  f. Y1 = 2^(√(X))
Y2 = X
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = 0 , Xmax = 20, Ymin = -10,  Ymax =30

CALC - Intersect 
levert de snijpunten  (4, 4) en (16, 16)
       
2. a. Y1 = 1 - X^2
Y2 = 4X + X^4
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = 0 , Xmax = 20, Ymin = -10,  Ymax =30
CALC - Intersect 
levert de oplossingen  X = -1,47  en  X = 0,24
       
  b. Y1 = √(X+ 2)
Y2 = 1/(X - 4)
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -3 , Xmax = 8, Ymin = -10,  Ymax =10
CALC - Intersect  levert de oplossing  X = 4,40
       
  c. Y1 = 200/(1 + 0,2^X)
Y2 = 180
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -5 , Xmax = 5, Ymin = 0,  Ymax = 250
CALC - Intersect   levert de oplossing  X = 1,37
       
  d. Y1 = 1/X + 1/(X^2)
Y2 = 0,2
Zie de grafieken hiernaast
Window:   Xmin = -5 , Xmax = 5, Ymin = -1,  Ymax = 0,5
CALC - Intersect   levert de oplossingen  X = 1,38 en X = 3,62
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)