h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

1. Je kunt linksom, rechtsom pof door het midden.

Linksom:  1 3 1 = 3
Rechtsom:  3 2 3 = 18
Middendoor: 5 2 1 = 10

In totaal 3 + 18 + 10 = 31 manieren.
       
2. a. 6 3 5 = 90 manieren
       
  b. MMT of MTM of TMM
5 8 6 + 5 6 3 + 4 8 3
= 240 + 90 + 96
= 426 manieren.
 
       
  c. MMM + TTT + MwMwMw +  BBB
5 8 3 + 4 6 6 + 6 3 5 + 2 0 3
= 120 + 144 + 90 + 0
= 354 manieren
       
3. a. 26 26  10 10 10 26 26 = 456976000
       
  b. Met de Q op de eerste plaats:   1 25  10 10 10 25 25 = 15625000
Maar de Q kan op 4 plaatsen staan, dus 4
15625000 = 62500000 manieren
       
4. in totaal zijn er 5! = 120 mogelijke volgorden.
Het hartfilmpje staat daarbij even vaak vr de CT-scan als na de CT-scan.
Dus er zijn 60 mogelijke volgorden met het hartfilmpje vr de CT-scan
       
5. 113  op 3 manieren
122  op  3 manieren
112 op 3 manieren
111 op  1 manier
In totaal dus 10 manieren.
       
6. a.
  eerste schijf
1 2 3 4 5 6 7 8

tweede
schijf

5                
6                
7                
8                
    Alle groene vakjes:  22 manieren
       
  b. Ze telt de mogelijkheden die  even EN minder dan 10 zijn dubbel mee (15, 17, 26, 35)
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)