h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.
Hoe komt de kandidaat over op TV en andere live-media?
  mannen vrouwen verschil Vcp
  % cum. % % cum. %  
zeer goed 9% 9 5% 5 4
goed 18% 27 12% 17 10
neutraal 35% 62 28% 45 17
slecht 25% 87 41% 86 1
zeer slecht 13% 100 14% 100 0

MaxVcp = 17  (laatste kolom)
Het verschil is dus gering.

       
2.  
 
  DEXA UNIGAS  
  aantal % cum. % aantal % cum. % verschil Vcp
0-<30 563 26,4 26,4 822 46,7 46,7 20,3
30-<60 630 29,5 55,9 610 34,7 81,4 25,5
60-<120 412 19,3 75,2 203 11,5 92,9 17,7
120-<300 322 15,0 90,2 78 4,4 97,3 7,1
300-<600 132 6,2 96,4 34 1,9 99,2 2,8
600<-1200 65 3,0 99,4 10 0,6 99,8 0,4
meer dan 1200 12 0,6 100 3 0,2 100 0
       
  Max Vxp = 25,5
Het verschil is middelmatig
       
3. a. De normale verdeling is symmetrisch rondom de 50%
Dat zal dus de rode kromme zijn (land A)

De blauwe heeft veel metingen in het begin en naar rechts toe minder metingen
Die heet rechsscheef
       
  b.

    MaxVcp is het ;langste groene verbindingslijntje in de figuur.
|Dat is hier ongeveer 75 - 30 = 45%
Het verschil is dus groot.
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)