h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1. a. 28850 is gelijk aan 104%
   
% 104 100
echt 28850 ??
 
    ?? = 100 28850/104 = 27740  
       
  b.
       
    Teken de lijn van N = 40 er bij in (die begint op 40000 en ligt ongeveer tussen die van N = 50 em N = 20 in)
Lees af bij de rode pijlen:  De showroomprijs zal minder dan 30000 zijn.
       
2. Lees bij de pijlen af:
       
 

       
  DAB 280 zuivert ongeveer 580 liter per uur, dus dat duurt 2000/580 = 3,44 uur
DAB 500 zuivert ongeveer1350 liter per uur dus dat duurt 2000/1350 = 1,48 uur
Dat scheelt ongeveer 118 minuten.
       
3. a. aflezen:
stamomtrek 4 m en een houtvolume van 2 m3  geeft  h = 4 m
stamomtrek 3 m en een houtvolume van 2 m3  geeft  h = 2,2 m
Het hoogteverschil is 1,8 m
       
  b.
    houtvolume 6 betekent de rode lijn in bovenstaande figuur.

Als je de stamomtrek laat toenemen ga je naar rechts en dan wordt de boomhoogte kleiner dus de grafiek van de boomhoogte daalt.

De blauwe afstanden tussen de lijnen wordt steeds groter dus de grafiek van de boomhoogte daalt steeds langzamer. Dus die is afnemend dalend.
       
3. t = 4 en d = -2 ligt ongeveer op de lijn p = 50
t = -6 en d = 2 ligt ongeveer op de lijn p = 40
Traject I heeft dus het grootste percentage gebruikers.  
       
4. a. aflezen:
G = 100 op de rode lijn (1,80 m) geeft BV = 59
G = 80 op de rode lijn geeft  BV = 66
Dat is een toename van 7  ml/kg.
       
  b.
    G = 100 en  L = 1,80  geeft  BV = 59,04
G
= 80 en  L = 1,80  geeft  BV = 66,00
Dat is een toename van 7 ml/kg.
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)