h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

1. a Meer dan 10:  de rode vakjes

Dat zijn er 169
 

eerste bal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
t

w

e

e

d

e

 

b

a

l

1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 6 7   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 8 9 10 11   13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 8 9 10 11 12 13   15 16 17 18 19 20 21 22
8 9 10 11 12 13 14 15   17 18 19 20 21 22 23
9 10 11 12 13 14 15 16 17   19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   23 24 25 26
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   27 28
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   29
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
     
  b Deelbaar door 3:  de blauwe nummers

Dat zijn er 30
       
2. 600/7 = 85,71
Er zijn dus 85 getallen die je door 7 kunt delen.
       
3. Meer dan 12:  de rode vakjes

Dat zijn er  6.
  tweede steen
3 5 7 9
eerste steen 2 5 7 9 11
4 7 9 11 13
6 9 11 13 15
8 11 13 15 17
       
4. Er zijn 20 mensen
Iedereen schudt dus 17 handen
Dat zijn in totaal 20 17 = 340 handdrukken
Maar dan heb je elke dubbel geteld, dus in werkelijkheid zijn er 170 handdrukken.
       
5. uitschrijven:
6-5-4
6-5-3
6-5-2
6-5-1
6-4-3
6-4-2
6-4-1
6-3-2
6-3-1
6-2-1
5-4-3
5-4-2
5-4-1
5-3-2
5-3-1
5-2-1
4-3-2
4-3-1
4-2-1
3-2-1
Dat zijn er  20
       
6. Met twee ongelijke aantallen ogen zijn er 7 mogelijkheden (0 tm 6) voor het eerste aantal en 6 voor het tweede aantal dus 7 6 = 42 mogelijkheden.
Maar dan heb je elke dubbel geteld, dus in werkelijkheid 21 mogelijkheden.
Met twee dezelfde getallen zijn er 7 mogelijkheden.

In totaal dus 21 + 7 = 28 mogelijkheden.
Elke steen drie keer, dus 84 stenen.
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)