h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Ja, dat kan ik me goed voorstellen.

(Als leraar moet je altijd tegen je leerlingen zeggen dat je je hun probleem goed kunt voorstellen.....schijnt didactisch verantwoord te zijn...)
       
Nou laten we maar eens een stijgende grafiek bekijken:
       

       
Ik ga er even kleine pijltjes inzetten die de richting van de grafiek aangeven:
       

       
Links liggen die lijntjes langs de grafiek, rechts is de grafiek weggelaten
Aan de rode lijntjes rechts zie je dat ze allemaal omhoog wijzen. Dat betekent dat de grafiek stijgt.

Maar er valt nog iets anders op.....tenminste mij wel....

Die lijntje wijzen steeds steiler omhoog (van links naar rechts gezien)
Dat betekent dat de grafiek zelf ook steeds steiler omhoog gaat.

In deze laatste zin staan twee belangrijke woorden:    STEILER en OMHOOG
Het woord OMHOOG betekent dat de grafiek stijgt.
Het woord STEILER betekent dat dat stijgen steeds harder gaat, dus toeneemt.
Samen betekenen die twee woorden dat er sprake is van TOENEMENDE STIJGING.
       
Kijk:  hier heb je een grafiek met AFNEMENDE STIJGING:
       

       
Die rode lijntjes lopen nu juist steeds minder steil omhoog.... Ze stijgen nog wel, maar het stijgen neemt af.....
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)