© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Ja, dat kan ik me goed voorstellen.

(Als leraar moet je altijd tegen je leerlingen zeggen dat je je hun probleem goed kunt voorstellen.....schijnt didactisch verantwoord te zijn...)
       
Oké laten we eens een stijgende grafiek bekijken:
       

       
Waarom vind je nu eigenlijk dat die grafiek stijgt?
Volgens mij is dat omdat die blauwe lijn, als je hem naar rechts volgt, steeds hoger wordt! Hoger betekent stijgen toch??

(stijgen en dalen bekijken we steeds in de leesvolgorde:  van links naar rechts)

Kies nu twee punten van die lijn waarvan punt 2 verder naar rechts ligt dan punt 1:
       

       
In dit geval betekent dat, dat x2 > x1   : punt 2 ligt rechts van punt 1

Als die blauwe grafiek van dat eerste punt naar het tweede punt is gestegen, dan betekent dat, dat de y van dat tweede punt ook hoger ligt dan de y van dat eerste punt:
       

       
Hier zie je, dat dan moet gelden  y2 > y1  (punt 2 ligt hoger dan punt 1)

Maar  zoals je al weet is  f(x)  gewoon een andere naam voor y
Dus y2 is het zelfde als f(x2)  en  y1 is hetzelfde als f(x1)

Dus als  x2 > x1  dan moet gelden (als de grafiek stijgt)  dat  y2 > y1  dus dat   f(x2) > f(x1)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)