De remweg.
   
Stel dat een auto snelheid v (km/uur) heeft, en dat de remmen een vertraging van a (m/s2) kunnen leveren.
v km/uur is gelijk aan  v/3,6  m/s.
Tijdens het remmen met vertraging a geldt:  v(t) = v(0) - at  ofwel  v(t) = v/3,6  - at
De auto staat stil als  v(t) = 0  dus  v/3,6 - at =  0   at = v/3,6    t = v/3,6
De remweg is gelijk aan de afstand die de auto in deze tijd heeft afgelegd:   r = v(0) t - 0,5at2
Vul in  v(0) = v/3,6  en   t = v/3,6:   r = v/3,6 v/3,6a + 0,5 a (v/3,6a)2 
  r = v/12,96a - av/25,92a = v/25,92a  = 25v/648a