© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Boek V, propositie 4.
       
Als de verhouding van a en  b  hetzelfde is als de verhouding van c en d,
Dan is de verhouding van een veelvoud1 van a  en een veelvoud2 van b  hetzelfde als de verhouding van een veelvoud1 van c en een veelvoud2 van d.
       
       
 

       
  In de bovenste figuur is de verhouding van lichtblauw : donkerblauw  gelijk aan die van  lichtrood : donkerrood (ongeveer 2 : 3)
In de onderste figuur is drie keer "licht" genomen en vijf keer "donker"
Dan is ook in de onderste figuur  lichtblauw : donkerblauw  gelijk aan lichtrood : donkerrood.

(Algebraļsch:   als  a : b = c : d  dan is  pa : qb  = pc : qd)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)