h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Boek V, propositie 10.
       

Als twee grootheden een verhouding tot een derde hebben,
dan is degene die de grotere verhouding heeft de grotere van de twee.
Degene tot wie de derde een grotere verhouding heeft is de kleinere van de twee.

       
       
       
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)