h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
Teken de loodlijn P'A op de x-as.
Als OA = x dan is AP' = ax  want P' ligt op de lijn y = ax
Dan is  AP = 1 - x

De driehoeken OAP' en P'AP zijn gelijkvormig (de hoeken met dezelfde kleur zijn gelijk)

Dus x/ax = ax/(1 - x)
1 - x = a2x
x = 
1/(1 + a)
Dan is y = axa/(1 + a)

En vanaf het punt  Q(0, 1) doe je gewoon precies hetzelfde:  loodlijn vanaf Q' naar de y-as.
Doe dat vooral zelf.....
       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)