© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Werken met Lijsten.
Dit is een kort lesje om even samen te vatten en te verzamelen wat er allemaal met lijsten kan......

Eerst maar even een paar commando's die je kunt gebruiken om de grootte en inhoud van lijsten te bewerken. Een aantal ervan zijn we al eerder tegengekomen, maar een beetje herhaling kan vast geen kwaad.
       
Maken/Schoonmaken van Lijsten.
       
ClrAllLists  maakt al je lijsten schoon  (L1 tm L6). Vaak handig aan het begin van een programma als je lijsten van plan bent te gaan gebruiken  (via  2nd - MEM - 4: ClrAllLists)
ClrList(....)  maakt één bepaalde lijst schoon.  (via STAT - 4:ClrList)
x → dim(L1)  maakt de grootte van lijst L1 gelijk aan x  (via  2nd - LIST - OPS - 4:dim)
seq(X,X,1, n   L1  zet de getallen 1 tm n  in lijst L1  (via 2nd - LIST - OPS - 5:seq)
Via  seq("formule", X, 1, n, d) L kun je zelfs de functiewaarden van de tussen de aanhalingstekens gegeven formule met X voor  x = 1 tm x = n met stapgrootte d in de lijst L zetten).
 L3(B)   zet het getal A op plaats B van lijst L3.   A en B zijn dan de getallen die op dit moment in de geheugens A en B zitten, dat snap je vast wel. Je kunt er natuurlijk ook gewoon getallen voor nemen.
       
Wat doen we met zo'n Lijst?
       
Stel dat we op de één of andere manier een lijst (of meerdere lijsten) met getallen hebben gemaakt.  Wat kunnen we daar dan in ons programma mee doen?
Denk erom dat bij al de volgende bewerkingen de lijst niet leeg mag zijn, want dan stopt je programma en krijg je een foutmelding! (allemaal nullen erin kan wel).
       
gemiddelde:   mean  (via  LIST - MATH - 3: mean)
Heb je één lijst dan gebruik je  mean (L1)
Heb je er eentje met de metingen en een tweede met de frequenties daarvan dan gebruik je  mean(L1, L2)
Denk erom dat de meetwaarden in L1 staan en de frequenties in L2.
minimum/maximum:   min/max  (via LIST - MATH - 1:min of 2: max)
Geeft de kleinste/grootste waarde uit één lijst
alles  ven één lijst opgeteld:  sum  (via  LIST - MATH - sum).
sum(L3) geeft als resultaat alle getallen uit L3 bij elkaar opgeteld. En die waarde kun je dan met STORE weer ergens anders opslaan natuurlijk.

standaarddeviatie:  stdDev   (via LIST - MATH - 7:stdDev)
Hier kun je, net als bij het gemiddelde, weer kiezen uit  stdDev(L1) of  stdDev(L1, L2).
       
       
Vullen met random getallen
       
(rest volgt)
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)