1. Gegeven is de functie  f(x) = 10 - 1/2x
       
  a. Het gebied, ingesloten door de grafiek van f en beide co÷rdinaatassen wordt gewenteld om de x-as.
Bereken algebra´sch de inhoud van het omwentelingslichaam dat dan ontstaat.
     

66662/3π

  b. De oppervlakte van het vlakdeel, ingesloten door de grafiek van f en beide co÷rdinaatassen en de lijn x =blijkt gelijk te zijn aan p2 .  Bereken p.
     

p = 9

  c. Neem p = 256 en wentel het vlakdeel uit opgave b) om de y-as. Bereken de zo verkregen inhoud.
     

235929,6π