1. Gegeven is de functie  f(x) = 10 - 1/2x
       
  a. Het gebied, ingesloten door de grafiek van f en beide co÷rdinaatassen wordt gewenteld om de x-as.
Bereken algebra´sch de inhoud van het omwentelingslichaam dat dan ontstaat.
       
  b. De oppervlakte van het vlakdeel, ingesloten door de grafiek van f en beide co÷rdinaatassen en de lijn x =blijkt gelijk te zijn aan p2 .  Bereken p.
       
  c. Neem p = 4 en wentel het vlakdeel uit opgave b) om de y-as. Bereken de zo verkregen inhoud.