© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Maak in de onderstaande vergelijkingen x vrij.
       
  a. d.
         
  b. e.
         
  c. f.
       
Een handelaar in vuurwerk verkoopt standaardpakketten voor 12 euro. Hij merkt echter dat hij meer pakketten verkoopt als hij de prijs verlaagt. De volgende formule geldt:
       
 

       
  Daarin is q het aantal verkochte pakketten en p de prijs in euro per pakket.
       
  a. Bereken algebraļsch bij welke prijs de handelaar 50 pakketten verkoopt.
       
  Natuurlijk kan de handelaar ook eerst bepalen hoeveel pakketten hij wil verkopen en aan de hand daarvan de prijs bepalen.
Daarvoor is het handig als hij de prijs schrijft als functie van het aantal pakketten
       
  b. Schrijf p als functie van q en bereken daarmee nogmaals het antwoord op vraag a)
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)