ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Los exact op:
       
  a. x2 + 9x + 20 = 0
       
  b. x2 - 8x + 15 = 0
       
  c. x2 + 5x = 14
       
  d. x2 + 9x + 8 = 0
       
  e. x2 = 4x + 21
       
  f. x2 + 4x = 5x  + 30
       
Los exact op:
       
  a. 3x2  + 5x =  24 - x
       
  b. 6x - 4x2  =  2x2 - 12x - 60 
       
  c. (x + 5)(x + 1) = 14x - 4x2 + 65 
       
a. Bereken algebra´sch de co÷rdinaten van de snijpunten van  y = 2x + 4  en 
y
x2 + 6x - 1
       
  b. Een lijn op hoogte y = 10  snijdt de grafiek van  y = x2 + 2x - 5 in de punten A en B.
Bereken exact de afstand AB.
       
  c. Bereken algebra´sch de snijpunten van de grafieken van 
y
= x2 + 2x - 1  en  y = 2x2 - 5x + 9
       
       
     

ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)