© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

     
1. Olympiadevraagstuk

In een vierkant worden vanuit een hoekpunt twee lijnen getrokken naar de middens P en Q van zijden er tegenover (zie figuur)

Bewijs algebraļsch dat sinq = 3/5

       
2.

De beweging van een punt in het Oxy vlak wordt voor  0 t 2π gegeven door:

 

     
  In de figuur hiernaast is de baan van het punt getekend.
     
  a. Bereken algebraļsch de snijpunten van de baan van P met de y-as.
     
  Voor de afstand A  tot de oorsprong van punt P geldt:   A2 = 2 + 2cost
     
  b. Toon dat aan.
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)