© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Beredeneer met de volgende formules of de grafiek stijgt of daalt:
       
  a.
       
  b.
       
  c.
       
Beredeneer met de volgende formules of de grafiek een grenswaarde heeft, en zo ja, welke.
       
  a.
       
  b.
       
Het zal je niet verbazen dat een winkelier die een lagere prijs voor zijn artikelen vraagt, er meer van zal verkopen dan iemand die een hogere prijs vraagt.

Een markthandelaar in fruit heeft een formule opgesteld voor het aantal kg sinaasappels dat hij op een zaterdagmiddag op de markt verkoopt.
Dat aantal (A, in kg)  hangt af van de prijs (P) die hij vraagt per kg en van de gemiddelde marktprijs (G op die zaterdagmiddag). Beide prijzen zijn in eurocenten per kg.

  De formule die zijn verkoop goed beschrijft blijkt deze te zijn:
   
 

A = 1245 -  86/25 • (P - G)

       
  Beredeneer zonder getallenvoorbeelden en zonder de grafiek van A te schetsen dat uit deze formule volgt dat het aantal verkochte kg inderdaad toeneemt als de prijs die hij vraagt afneemt.
       
De huurprijs van een woning wordt door veel factoren beïnvloed. Enkelen daarvan zijn woonplaats, ouderdom, oppervlakte, energielabel.
Binnen een bepaalde wijk in Amsterdam wordt de huurpijs vooral bepaald door twee factoren:  De oppervlakte (A in m2)  en het bouwjaar (B).

De volgende formule blijkt de huurprijs redelijk goed te benaderen: 
       
 

       
  Daarin is H de huurprijs in euro's per maand.

Als je woningen van het zelfde bouwjaar bekijkt dan neemt daarvan de huurprijs toe als de oppervlakte toeneemt.
Beredeneer zonder getallenvoorbeelden dat de formule hiermee in overeenstemming is.
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)