Meer opgaven
       
       
Bereken het vraagteken in de volgende driehoeken. Rond je antwoord af op twee decimalen.
       
 

       
Bereken het vraagteken in de volgende driehoeken. Rond je antwoord af op twee decimalen.
       
 

       
De driehoek met zijden  5 - 5 - 6 heeft dezelfde oppervlakte als een driehoek met zijden  5 - 5 - 8.
Bewijs dat!
       
In gelijkzijdige driehoek ABC met zijden 8 is E het midden van hoogtelijn CD.

Bereken de lengte van AE.

       
       
5. Beginnend met een rechthoekige driehoek met twee rechthoekszijden van 1 tekent men een serie driehoeken.
Elke volgende driehoek neemt de schuine zijde van de vorige als rechthoekszijde en neemt een tweede rechthoekszijde van 1.

Bereken de oppervlakte van 8e driehoek in deze serie (de oorspronkelijke telt als de eerste)

       
6. Bereken de oppervlakte van de figuur hiernaast

       
7. Olympiadevraagstuk.

Bereken de oppervlakte van de figuur hiernaast.

 

       
8. Een ladder staat schuin tegen een verticale muur. 
De top van de ladder raakt de muur op 7 meter boven de grond.
Als de voet van de ladder n meter verder van de muur af wordt gezet dan ligt de ladder plat op de grond.

Hoe lang is de ladder?

       
9. Peter loopt over een rechte weg. Ergens schuin rechts van hem staat een hoogspanningsmast, precies 130 meter van hem verwijderd.
Hij loopt 100 meter verder, en dan is de hoogspanningsmast wr precies 130 meter van hem verwijderd.
Hij loopt nog eens 110 meter verder.
Hoe ver is die mast nu van hem verwijderd?
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)