© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Een onderzoek onder 288 Groningers leverde op dat 62% van hen er een voorstander van was om de binnenstad autovrij te houden.
Geef een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het werkelijk percentage Groningers dat de binnenstad autovrij wil houden.
       

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft vorig jaar een groot onderzoek gehouden naar de gokverslaving van HBO-studenten. Een deel daarvan was een uitgebreide online enqûete

Aan deze enquête deden 2814 studenten mee. In deze enquête is onder andere gevraagd gekeken naar het aantal keer dat men per week gokt. Dat gaaf de volgende gegevens:

steekproefomvang 2814
aantal dat vaker dan eens per week gokt 535
percentage 19%
       
  In de tabel zie je dat van de studenten in de steekproef 19% vaker dan eens per week gokt.

Bereken het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het percentage van de studenten dat vaker dan eens per week gokt.
       
Van de donoren die bloed geven bij de bloedbank Sanguin wordt nauwkeurig de kwaliteit van het bloed bepaald. Eén van de indicatoren daarbij is de hoeveelheid aanwezige rode bloedcellen (erytrocyten). Als dat aantal te laag is mag je geen bloed geven.

In 2023 werd 200345 keer van een donor de kwaliteit van het bloed bepaald.
Daarbij werd onder andere gemeten of het aantal rode bloedcellen voldoende was, en ook werd uiteraard de bloedgroep van de donor bepaald.
De gegevens daarvan staan in onderstaande tabel
       
 
2023 aantal
donors. 200345
donors die een tekort aan rode bloedcellen hadden. 3663
donors met bloedgroep A. 72164
donors met bloedgroep A en een tekort aan rode bloedcellen. 1319
       
  We nemen aan dat de donors bij Sanguin representatief zijn voor alle Nederlanders.
Dan kunnen we op basis van de gegevens in de tabel schatten hoeveel procent van alle mensen met bloedgroep A een tekort aan rode bloedcellen heeft.

Bereken het 95%-betrouwbaarheidsinterval van dit percentage. Rond de getallen in je eindantwoord af op één decimaal.
       
Na het schandaal bij het TV-programma  "The Voice"  is een onderzoek bij een aantal vrouwen gedaan naar grensoverschrijdend op de werkvloer.
Eén van de resultaten was dat  46% van de deelneemsters aan het onderzoek wel eens last hadden gehad van grensoverschrijdend gedrag.
Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het werkelijk percentage was gelijk aan  [45.7% ; 46.3%]
Bereken hoeveel vrouwen aan het onderzoek meededen.
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)