© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Schrijf als één macht van x:  
       
  a. x-2 • x5
  b. x³/x-4
  c. 1/x6 • 1/x-4
  d. x4 •  1/x7
  e. x3 • 1/x
  f. x • x6 • x-2
  g. x5 • (x4)-3
  h. (x-3)2 • 1/x-4
  i. (x/x³)4
       
Schrijf zonder negatieve exponenten en zo eenvoudig mogelijk:
       
  a. 6a-4 • b3  
  b. 1/5 · p-2  
  c. (5p)-4 • 1/p  
  d. (3/4)-2  
  e. (1/x-3 )4  
  f. 6/t-3 • (1/t)5  
       
Herleid tot de vorm  N = a • xb
       
  a.
       
  b.
       
  c.
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)