h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Bereken de maxima en/of minima van de grafieken van de volgende functies:
       
  a.

f(x) = 5x2 - 8x + 12

       
  b. f(x) = 0,8x 3x
       
  c. f(x) = 0,04x3 - 1,4x2 + 0,8x
       
  d.
       
  e.
       
       
Bereken de nulpunten van de grafieken van de volgende functies:
       
  a. f(x) = 4x5 - 6x3 + 12
       
  b. f(x) = 0,002x3 - 0,14x2 + 0,08x
       
  c. f(x) = √(x + 6) - 0,3x + 3,1
       
  d. f(x) = 3x - 5x
       
  e.

       
  f.
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)