© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven  
       
       
Stel een vergelijking op van de volgende rechte lijnen:
       
 

       
In een stad is het gewoonlijk warmer dan op het platteland. Dit effect heet het “Island-Effect” en is door de Wageningse onderzoeker Gert-Jan Steeneveld  onderzocht.  Hij heeft aangetoond dat er een lineair verband is tussen de hoeveelheid groenbedekking (G, in procenten) van een stad en het temperatuursverschil  (T, in °C)  tussen die stad en het platteland.
Hij ontdekte de formule  T = 2,7 – 0,058G
       
  a. Wat stelt het getal 0,058 in praktijk voor?
       
  b. Wat stelt het getal 2,7 in praktijk voor?
       
  c. Een stad met 36% groenbedekking blijkt een temperatuursverschil van 0,8 °C te hebben
Hoeveel hoger of lager is dit dan het model voorspelde?
       
  d. Welke groenbedekking is er nodig om het temperatuursverschil terug te brengen tot 0,1°C ?
       
Meneer Groeneveld houdt al jaren bij hoeveel geld hij aan zijn auto kwijt is, en ook hoeveel kilometer hij met zijn auto heeft gereden. Hij ontdekt dat er een lineair verband is tussen de kosten en het aantal gereden kilometers.
Aan wegenbelasting is hij elke maand €86,- kwijt. Eens per jaar moet de auto voor een grote beurt naar de garage en dat kost standaard €400,-. Zijn auto rijdt 1 op 16 (dus met 1 liter benzine rijdt hij 16 km), en de benzineprijs is €1,96 per liter.
Stel een formule op voor de kosten K bij gereden afstand A kilometer per jaar.
       
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is een bedrijf dat de levering van drinkwater verzorgt. Het bedrijf bepaalt ieder jaar opnieuw de tarieven van het drinkwater dat zij leveren.
In 2007 werd het tarief per m3 drinkwater verlaagd met €0,14 ten opzichte van het tarief van 2006. Het nieuwe tarief in 2007 werd €1,10. Tegelijkertijd werd het vastrecht verhoogd van €47,52 in het jaar 2006 tot €52,80 in het jaar 2007.
       
  a. Stel formules op voor de totale kosten en het aantal m3 verbruikt water. Doe dat voor 2006 en voor 2007.
       
  b. Schets in één figuur de grafieken voor beide jaren en lees daaruit af bij welk verbruik 2006 goedkoper was dan 2007.
       
We hebben een heleboel lijnen die er uitzien als y = px + 6 - 2p
Daarbij is p een willekeurig getal.
Wat hebben al deze lijnen met elkaar gemeenschappelijk?  Onderzoek dat door er een aantal te tekenen.
Kun je deze eigenschap ook met de formule verklaren?
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)