h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
1. PLOT de grafieken van de volgende functies, zorg met het goede WINDOW dat je de grafiek een beetje mooi midden in je beeld hebt. Probeer speciale punten als maxima, minima en snijpunten met de x-as en y-as goed in beeld te krijgen.
  a. y = x5 + 50 - 12x3
  b. 3(6 - x)  
  c. y = √(0,06x2 - 8)  
       
2. Bereken de snijpunten van de grafieken van de volgende formules:
  a. y =  4x - 13  en  y = 2x + 8
  b. y = √(8 - x) en  y = 6/x
  c. y = 12 - 2x2  en  y = 6/(x - 8)
  d. y = 4 - 2x   en  y = x4 - x3 - 10x2
       
3. Los op:
  a. 12 - 3x2 = 6x + x4  
  b. √(3x - 12) = 1/(x - 8)  
       
4. Hiernaast is het zijaanzicht van een achtbaan uit het beroemde attractiepark "Cedar Point" in Cleveland. De formule die ongeveer de vorm van deze baan beschrijft is:

H(x) = 0,00003x3 - 0,02x2 + 3,31x + 1

Daarin is x de horizontal afstand vanaf het beginpunt, en H de hoogte. Beiden zijn gegeven in meters.
De formule geldt voor x tussen 0 en 300 meter

Bereken voor welke waarden van x de baan hoger dan 50 meter is.

       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)