h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Geef  formules van de volgende parabolen. De schaalverdeling is steeds 1 eenheid per hokje.
       
 

       
Iemand heeft een spectaculaire circusact ingestudeerd. Zij duikt van een duikplank via een prachtige paraboolbaan (die dezelfde vorm heeft als de parabool y = -0,2x2) in een badje met water.
Het hoogste punt van haar baan bevindt zich 12,8 meter boven de grond.
Het badje staat horizontaal 12 meter vanaf het punt waar de springster springt.
       
 

  Bereken de hoogte h van de toren.  
       
  TIP:
leg de oorsprong van je assenstelsel recht onder de top van de parabool
       
Gegeven zijn de parabolen;
P1y = 6 - 2(x + 3)2
P2y = x2 + 2x + 8
P3y = 0,5(x + 4)2 - 6

De top van parabool P4 ligt midden tussen de toppen van P1 en P2 in.
Bovendien gaat P4 door de top van P3.

Geef een vergelijking van P4.
       
       
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)