h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Los op door substitutie:  
       
  a. 5x + y = 15  en  4x + 3y = 23
       
  b. 3x - 8y = 25  en  5x - 6y = 27
       
  c. 4x + 3y = -29  en   4y - 2x = -24
       
  d. x - 7 =  3y - x  en   3x = 6y + 6
       
  e. -2x - 8y = 12  en  2y = x - 20  
       
  f. 2x = 19 + 5y  en  -49 - 3x = 8y
       
Los op en geef je antwoord indien nodig  in twee decimalen::
       
  a. 10x2 = 3y2  + 40x -  25  en   2x + 6y = 28
       
  b. 4 - 12 =  6x   en   x3  + 3 =  x2 + 2√y
       
  c. y/(x - 3)  = 3x + y   en    y/= 2x
       
Guus en Kees gaan langs de huizen om geld in te zamelen voor de sponsorloop van hun voetbalclub.
Na afloop berekent Guus dat hij gemiddelde per adres  1,50 heeft gekregen en Kees berekent dat hij gemiddeld per adres 1,60 heeft gekregen.
In totaal zijn de jongens bij 134 adressen langs geweest en hebben zij 206,40 opgehaald.

Bij hoeveel adressen is Guus langs geweest?
       
       
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)