h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Schrijf de volgende wortels zo eenvoudig mogelijk; zorg dat er een zo klein mogelijk (geheel) getal onder het wortelteken staat.
       
  a. √(54)
       
  b. √(300)
       
  c. √(56)
       
  d. √(18)
       
GOED of FOUT?
       
  a. √(36x) = 6√x
       
  b. √(9 + x) = 3 + √x 
       
  c. √(x) √(x + 1) = √(x2 + 1)
       
  d. √(x) + √(2x) = √(3x
       
  e. x + √x = √(2x)
       
  f. √(4 + x) √(4 + x) = 16 + x
       
  g. √(x + x + 2x) = 2√x
       
  h. √(9x) - √(4x) - √(x) = 0 
       
Schrijf de volgende wortels zo eenvoudig mogelijk:
       
  a. √(x4) e. √(x2 + 2x + 1)
       
  b. √(2x + 7x) f. (xx)4
       
  c. √(x3 + 3x2) g. √(4x2 + 2x2)
       
  d. h. √(x2 + 9)
       
Goh wat een toeval:
 

       
  a. Toon aan dat dat inderdaad zo is  
       
  b. Is er een x te vinden zodat geldt:   
 

       
       
5. Examenvraagstuk VWO Wiskunde A, 2013.

Voor het berekenen van de lichaamsoppervlakte bij kinderen worden vooral de volgende twee formules gebruikt:

       
 
       
 

In deze formules is S de lichaamsoppervlakte in m2, L de lichaamslengte in cm en M het lichaamsgewicht in kg.
Om de formules beter met elkaar te kunnen vergelijken is het handig om de formule van Mosteller in dezelfde vorm te schrijven als de formule van Haycock.

Schrijf de formule van Mosteller in de vorm S = c La Mb en licht toe hoe je je antwoord gevonden hebt.

       
6. Door de wortels kleiner te maken kun je de volgende uitdrukkingen veel eenvoudiger schrijven. Doe dat.
       
  a. √(28) + √(112)  
       
  b. √(50) - √(18)  
       
  c. √(45) + √(80)  
       
  d. (18) -(32) + √(2)  
       
7. Wat moet er op de stippeltjes staan?
       
  a. √(3) + √(....) = √(48)  
       
  b. √(x) + √(16x) = √(....)  
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)