h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
In 2021 voerde de GGD volop coronatests uit, omdat toen nog een behoorlijk deel van de mensen corona kreeg.
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de tests die gedaan zijn in september, oktober en november 2021.

In totaal zijn er in deze drie maanden  door de GGD maar liefst  445416 tests uitgevoerd.
       
 
positieve uitslagen op coronatests in 2021.
  aantal tests aantal positieve tests percentage
coronagevallen
september 92360 9340 10,1
oktober 125984 19088 15,2
november 227072 39068 17,2
totaal 445416 67496 15,2
       
  Bepaal of het verschil in percentage coronagevallen tussen de maanden oktober en november groot, middelmatig of gering is.
       
Bij hoge bloeddruk staan de bloedvaten steeds onder druk. Dit vergroot het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten en nierschade. Het zou heel goed kunnen dat je door meer te bewegen minder snel last van een hoge bloeddruk krijgt.
Om dat te onderzoeken heeft men tijdens een bevolkingsonderzoek onder 16458 volwassenen gekeken of men een te hoge bloeddruk had, en ook of men lid van een sportclub was. Dat leverde de volgende gegevens:
       
 
  aantal
aantal mensen in het onderzoek 16458
aantal mensen met een te hoge bloeddruk 2469
lid van een sportclub 4773
lid van een sportclub en een te hoge bloeddruk 573
       
  Vul de kruistabel hieronder in en bepaal daarmee, en met behulp van een vuistregel op het formuleblad, of het genoemde verschil groot, middelmatig of gering is.
       
 

 

te hoge bloeddruk

wel niet totaal
lid van een sportclub wel      
niet      
totaal      
       
In deze opgave kijken we naar een aspect van het uitgaansleven van Nederlandse en Engelse studenten. Dit aspect betreft de vraag hoe vaak per week deze studenten uitgaan. Van deelnemers aan het onderzoek  (600 Nederlandse studenten en 800 Engelse studenten) is bekend hoe vaak zij gemiddeld per week uitgaan. De resultaten zijn weergegeven in een relatieve frequentietabel, zie de volgende tabel.
       
 
Gemiddeld aantal avonden uitgaan
  Engelsen Nederlanders totaal
0 of 1 22% 28% 24,6%
2 of 3 48% 52% 49,7%
4 of 5 26% 17% 22,1%
6 of 7 4% 3% 3,6%
       
  Onderzoek met behulp van het formuleblad of het verschil tussen Engelse studenten en Nederlandse in hoe vaak zij gemiddeld per week uitgaan gering, middelmatig of groot is.
       
De respondenten aan een onderzoek ware allemaal mensen die een baan hadden. Zij gaven aan of zij ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) waren of  niet. Verder gaven zij ook aan of zij wel of niet tevreden waren met het economische beleid van de huidige regering.    De resultaten zijn in de volgende tabel in vijf groepen uitgesplitst naar de mate van tevredenheid met het economische beleid.
       
 

mate van
tevredenheid

aantal
respondenten
aantal dat zzp-er is
zeer tevreden 3467 312
tevreden 6421 730
neutraal 4222 506
ontevreden 4117 480
zeer ontevreden 3256 426
       
  We bekijken nu de groep respondenten die zeer tevreden met het economische beleid waren en de groep respondenten die zeer ontevreden met het economische beleid waren..
Tussen deze twee groepen is er verschil in het wel of niet zelfstandige zijn.
Bereken met behulp van het formuleblad of dit verschil groot, middelmatig of gering is.
       
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)