h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Bereken x en y in de figuur hiernaast.

       
Hiernaast staat een vierkant met daarin twee lijnstukken getekend.
Bereken de vraagtekens in deze figuur.
Geef je antwoorden in twee decimalen nauwkeurig.

       
Bereken de lengte van het lijnstuk met het vraagteken in de figuur hiernaast.

       
Bereken in de figuur hiernaast de lengtes van alle niet-aangegeven lijnstukken.

       
     
       
5. Twee ladders staan in een smal steegje schuin van de voet van de ene muur naar de andere muur. Het zijaanzicht is hiernaast getekend. De toppen van de ladders raken de muren op hoogtes 8 en 5 meter.
Het gaat erom de hoogte h van het punt waar zij elkaar raken boven de grond te bepalen.
Neem de lengtes a en b als in de figuur hiernaast.

     
  a. Toon aan dat geldt  8b = h (a + b
en ook dat geldt  5a = h (a + b)
       
  b. Bereken uit deze twee vergelijkingen de hoogte h  
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)