h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Bereken de vraagtekens in de onderstaande figuren.
       
 

       
Hiernaast is in een rechthoek een rechthoekige driehoek getekend.
Bereken de lengte van de zijde met het vraagteken.

       
In een gelijkbenige driehoek met basis 8 worden twee hoogtelijnen getekend. Zie de figuur hiernaast.

Het blijkt dat EB = 2

Bereken de oppervlakte van driehoek ABC

     
     
   
       
Uit een wiskunde-Olympiade

Over de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met zijden 3, 4 en 5 schuift men twee vierkantjes met zijden 1 zo ver mogelijk naar buiten (tot ze de rechthoekszijden raken). Bereken de afstand d tussen beide vierkantjes.

       
Hiernaast staat een vierkant van 12 bij 12 waarin een kleiner vierkant is getekend.
Bereken de oppervlakte van dat kleinere vierkant.

     
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)