© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
     
Schrijf als één macht van x:
       
  a.  
  b.  
  c.  
  d.  
  e.  
  f.  
  g.  
  h.  
  i.  
  j.  
  k.  
  l.  
       
Bereken, indien mogelijk, in twee cijfers achter de komma:
       
  a. (-3)2/3
       
  b. (-6)3/4
       
  c. (-4)-2/3
       
  d. (-3)4/6
       
Schrijf de volgende uitdrukking als macht van 11:
       
 

       
Als     49x + 49-x  = 7,     dan is     7x + 7-x = .....
   

a.  1         b.  5      c.  3        d.   7      e. 9      

       
  Bereken het juiste antwoord door  7x + 7-x  te kwadrateren
       
Welke is de grootste?  Geef een algebraïsche berekening.
       
 
       
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)