h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
1. Hiernaast staat een cumulatief frequentiepolygoon van het aantaluren slaap dat ik per nacht heb gehad. Ik heb dat in totaal 52 nachten bijgehouden

Bepaal met dit polygoon de kwartielafstand, de mediaan en de modus van deze metingen.
2. Als je een vergunning aanvraagt bij een gemeente dan duurt het altijd een aantal werkdagen voordat je een reactie op je aanvraag krijgt. Dat aantal werkdagen kan per gemeente behoorlijk verschillen.
In Amsterdam duurt het bijvoorbeeld gemiddeld langer dan in Rotterdam.

In onderstaande figuur staan twee relatieve cumulatieve frequentiepolygonen voor de wachttijden van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. In de figuur is niet aangegeven welke polygoon bij de Amsterdam hoort en welke bij de Rotterdam.
       
 

       
  Bepaal met behulp van de figuur de interkwartielafstand van de responstijd van Amdterdam. Geef hierbij aan welke polygoon je gebruikt hebt en licht je keuze toe.
       
3. Een uitschieter is een meetwaarde die erg ver onder of boven de rest van de meetwaarden ligt.
Men neemt in de statistiek meestal als vuistregel dat een meetwaarde die meer dan 1,5 keer de kwartielafstand boven Q3 of onder Q1 ligt, als uitschieter wordt beschouwd.

Een onderzoeker heeft de volgende meetwaarden gevonden:

71 - 112 - 114 - 118 - 132 - 136 - 136 - 141 - 147 - 148 - 162 - 163 - 165 - 167 - 174 - 225

Onderzoek of de meetwaarden 71 en 225 volgens de vuistregel hierboven uitschieters zijn.
       
     
       
     

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)